Skip to content

Protesta Profesores Maestros Educadores

Protesta Profesores Maestros Educadores
Protesta Profesores Maestros Educadores

Protesta Profesores Maestros Educadores

El 10 de mayo profesores, mestros y educadores nos unimos en Mitin y Marcha de Protesta contra los abusos que la clase política de este país lleva cometiendo en contra del sistema educativo desde hace décadas. Porque es un abuso desdeñar un trabajo que tiene como objetivo educar y enseñar, generación tras generación, a miles y miles de jóvenes que luego pueden desempeñar su actividad laboral en todas las áreas profesionales de la sociedad.

Mis compañeras Olga, Eugenia y Lili
Mis compañeras Olga, Eugenia y Lili

Es un abuso empeñarse en hacer todo lo posible para que los sueldos de los maestros sean unos de los más bajos del sistema presupuestario del estado, mientras que para sí mismos votan y aprueban subidas saliariales cada vez más altas.

Es un gravísimo abuso jugar con el destino de miles de jóvenes que después de cursar sus estudios, que entre todos pagamos con nuestros impuestos, no encuentren puestos de trabajo en su país y acaben optando por abandonarlo para marchar a desempeñar su actividad profesional en otros países contribuyendo, de esa manera con su esfuerzo, a aumentar la riqueza de otros estados.

Es un abuso hacer creer a padres y madres que el único responsable de que las cosas vayan mal en la enseñanza es el profesor que, de hecho, es el único que se esfuerza en hacer lo imposible para que las cosas sigan adelante.

Es un abuso seguir en el poder a pesar de haber cometido tantos abusos, mandando los destinos de cientas de miles de personas que trabajan mucho más, son mucho más responsables, educadas y cumplidoras con respecto a sus obligaciones de ciudadano.

În data de 10 mai, profesorii, învățătorii și educatorii, cu toții ne-am unit la Miting și într-un Marș de Protest împotriva abuzurilor pe care clasa politică a acestei țări le comite încontinuu față de sistemul educațional de câteva decenii încoace. Căci este un abuz să disprețuiești o muncă ce are drept scop a educa și a instrui, generații la rând, mii și mii de tineri care mai apoi își exercită, în toate domeniile de activiate ale societății, profesiile dobândite.

Este un abuz să te străduiești din răsputeri ca lefurile dascălilor să fie cele mai mici din sistemul bugetar, în timp ce pentru ei votează și aprobă creșteri salariale permanente.

Este un abuz extrem de grav să te joci cu soarta miilor de tineri care, după ce își scot în capăt studiile, pe care le suportăm cu toții plătind impozite, să nu-și găsească locuri de muncă în țară și să prefere, în cele din urmă, să o abandoneze şi să muncească în alte țări contribuid, astfel, cu efortul lor la îmbogățirea altor state.

Este un abuz să-i faci pe părinți să creadă că singurul răspunzător pentru că lucrurile merg prost în învățământ este profesorul care, de fapt, este singurul care face tot ce îi stă în putere pentru ca lucrurile să funcționeze.

Este un abuz să rămâi în continuare la putere, deşi ai făcut atâtea abuzuri, cârmuind destinele a sute de mii de oameni, care muncesc mult mai mult, sunt mai responsabili, mai educați şi mai disciplinați în ceea ce priveşte îndeplinirea obligațiilor lor de cetățeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.