Skip to content

2. Cómo pronunciar

Cum pronunțăm

1. h no se pronuncia (h nu se pronunță). Ejemplos: hermoso (ermoso=frumos),  helado (elado=înghețată) almohada (almoada=pernă)

2. za, zo, zu, ce, ci  Puedes pronuciar con s rumana (s românesc) o ceceo español (sau un fel de s peltic spaniol): zorro (sorro=vulpe), zumo (sumo=suc), zanahoria  (sana(h)oria=morcov), cebolla (sebolla=ceapă), cine (sine=cinema). O (sau) lápiz (lapis=creion), Pérez (Péres), conduzco (conduc)

3. cha, cho, chu, che, chi (cea, cio, ciu, ce, ci): muchacho (băiat), chocolate, chucho (cățel) chino (chinez).

4. ca, co, cu, que, qui (ca, co, cu, che, chi) canario (canar), comida (comida=mâncare), cubrir (cubrir=a acoperi), queso (cheso=brânză, cașcaval), quien (chien=cine)

5. ga, go, gu, gue, gui (ga, go, gu, ghe, ghi) ganar (a câștiga), Gonzalo (Gonsalo), gusto (plăcere, gust), guerrero (gherrero=războinic), guinda (ghinda=vișină)

6. ña, ño, ñu, ñe, ñi (un n moale, un fel de nia, nio, niu) España, niño, meñique (degetul mic), ceñudo (încruntat), niñez (copilărie)

7. lla, llo, liu, lle, lli (lia, lio, liu) llamar (a chema), llorar (a plânge), lluvia (ploaie), llevar (a duce), aullido (urlet)

8.La  j (se pronunță h) jurar (hurar=a jura), majo (maho=simpatic), jabón (habon=săpun)

8. La y se pronuncia i  ley (lei=lege), yo (io=eu)

9. Doble rr (un r prelungit) marrón (maro), arrastrar (a târî), herrumbre (rugină)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.